Deltaknoten.de

Deutsch English Svenska Русский

Dies ist die Domain des Deltaknoten-Projekts. Nachfolgend ist eine Liste der aktuellen Mitglieder. Neue Mitglieder werden nur nach Verweis durch mindestens eines der vorhandenen Mitglieder und nach einer Abstimmung aufgenommen.

This is the domain of the Deltaknoten project. Following is a list of the current members. New members can only be added after a suggestion by at least one of the existing members and after a vote.

Detta är den domän av den Deltaknoten projekt. Nedan följer en lista över de nuvarande medlemmarna. Nya medlemmar kan endast läggas till efter ett förslag av minst en av de befintliga medlemmarna och efter en omröstning.

Это область проекта Deltaknoten. Ниже приведен список нынешних членов. Новые члены могут быть добавлены только после того, как предложение, по крайней мере одного из действующих членов, и после голосования.

Andreas
Dennis
Matthias
Niels
Raphael
Renke
Ruben
Stefan
Wladimir